Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima u zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu
Služba za akreditaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi pripremila je pregled tekstova iz međunarodnih izvora o akreditaciji i utjecajima akreditacije na zdravstveni sustav
Ankete o Iskustvu pacijenata u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi tijekom hospitalizacije i Iskustvu pacijenata u liječničkoj ordinaciji.
PaSQ projekt omogućava razmjenu i stjecanje novih znanja i vještina u vezi praksi za sigurnost bolesnika.
Saznajte više na
o brojnim događanjim koja su organizirana u obliku sastanka, radionica, webinar-a, studijskih putovanja i slično.
2. Nacionalna konferencija: Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu, 3. prosinca 2015., Zagreb

Potpisan Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

12. srpnja 2018. godine potpisan je Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji između Nastavnog zavoda za javno zdravstvi "Dr. Andrija Štampar", Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i Libertas međunarodnog...

Više...

Potpisan Sporazum suradnje za gerontološko-javnozdravstvenu djelatnost

19. lipnja 2018. godine potpisan je Sporazum suradnje za...

Više...

Edukacijski tečaj „Standard kvalitete - Neprekidno poboljšavanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka“

Agencija - Služba za kvalitetu i edukaciju, u okviru edukacijskog programa organizira u suradnji s Kliničkom bolnicom Dubrava edukacijski tečaj na temu „Standard kvalitete - Neprekidno poboljšavanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka“,...

Više...

5. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA KVALITETU HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA, 17. - 19. svibnja 2018. godine, Sveti Martin na Muri

 

Link na program, ovdje. 

Više...

Edukacijski tečaj "Primjena standarda kvalitete zdravstvene zaštite u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi"

Agencija - Služba za kvalitetu i edukaciju i Klinički bolnički centar Zagreb - Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite organiziraju 16. ožujka 2018...

Više...

Prijedlog nove Uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija: Europska komisija predlaže pojačanu, održivu i trajnu suradnju među državama članicama

Europska komisija (EK) 31. siječnja 2018. objavila je prijedlog nove Uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija kao osnove za trajnu i održivu suradnju na području HTA, koja se u jednom svom dijelu odnosi...

Više...

Radni posjet predstavnika Nacionalnog centra za procjenu kvalitete u zdravstvu u Poljskoj

Dana 30. siječnja 2018. godine u radnom posjetu Agenciji boravile su Halina Kutaj-Wasikowska, direktorica i Barbara Kutryba,...

Više...

Stranice