Završni proizvod procjene zdravstvenih tehnologija predstavlja pisani dokument - preporuku koja u svom punom opsegu sadržava sljedeće dijelove (domene):
  • Opis zdravstvenog problema i njegovo liječenje, 
  • Opis nove zdravstvene tehnologije i tehnologija usporedbe, 
  • Klinička učinkovitost, 
  • Sigurnost, 
  • Troškovi i ekonomska evaluacija,
  • Etička načela, 
  • Organizacijska načela, 
  • Socijalna načela,
  • Pravna načela