Sekcija 1 Perspektive kvalitete u zdravstvu, Švajger