Sekcija 2 Možemo li mjeriti kvalitetu, Mesarić, Hadžić-Kostrenčić