Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima u zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu
Služba za akreditaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi pripremila je pregled tekstova iz međunarodnih izvora o akreditaciji i utjecajima akreditacije na zdravstveni sustav
Ankete o Iskustvu pacijenata u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi tijekom hospitalizacije i Iskustvu pacijenata u liječničkoj ordinaciji.
PaSQ projekt omogućava razmjenu i stjecanje novih znanja i vještina u vezi praksi za sigurnost bolesnika.
Saznajte više na
o brojnim događanjim koja su organizirana u obliku sastanka, radionica, webinar-a, studijskih putovanja i slično.
2. Nacionalna konferencija: Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu, 3. prosinca 2015., Zagreb

Održan 2. edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove: Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

Dana 28. listopada 2016. godine u prostorijama KB Dubrava, Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi organizirala je edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove „Standardi kvalitete...

Više...

Edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove, Standardi kavalitete zdravstvene zaštite

Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije je u okviru edukacijskog programa – tematskog ciklusa edukacijskih tečajeva povezanih sa Standardima kvalitete zdravstvene zaštite za bolničke zdravstvene ustanove, organizirala 1.  edukacijski tečaj...

Više...

Zapaženo sudjelovanje Agencije na Hospital Days 2016

Pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i uz Britansko Veleposlanstvo kao posebnog pokrovitelja, u Zagrebu je 29. i 30. rujna 2016. godine u prostorima Hypo centra održana već peta po redu Hospital Days konferencija, stručni skup...

Više...

Edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove: Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira edukacijski tečaj koji će se održati u petak 28. listopada 2016., od  9:00 do 16:00 sati u KB Dubrava,...

Više...

Hospital Days 2016

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi sudjeluje u tematskom bloku "Zajedno za kvalitetu u zdravstvu" petak 30. rujna 2016. godine od 11.30 do 13.00 sati, Hypo...

Više...

Edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove: Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

Edukacijski tečaj će se održati u srijedu 21. rujna 2016., od  9:00 do 16:00 sati u KBC „Sestre milosrdnice“, dvorana Multimedijski centar...

Više...

Međunarodna radionica u okviru projekta EQUIPT

Međunarodna radionica u okviru projekta EQUIPT održat će se 3. lipnja 2016., od 9:00-16:15, na Poziv (hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera, Zagreb). Na radionici sudjelovat će predstavnici različitih skupina dionika, poglavito...

Više...

Stranice