Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima u zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu
Služba za akreditaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi pripremila je pregled tekstova iz međunarodnih izvora o akreditaciji i utjecajima akreditacije na zdravstveni sustav
Ankete o Iskustvu pacijenata u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi tijekom hospitalizacije i Iskustvu pacijenata u liječničkoj ordinaciji.
PaSQ projekt omogućava razmjenu i stjecanje novih znanja i vještina u vezi praksi za sigurnost bolesnika.
Saznajte više na
o brojnim događanjim koja su organizirana u obliku sastanka, radionica, webinar-a, studijskih putovanja i slično.
2. Nacionalna konferencija: Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu, 3. prosinca 2015., Zagreb

Radionica Krapinske Toplice

Održana radionica „Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi“ u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, 31. siječnja 2017.

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog...

Više...

Radionica - Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice radionicu  „ Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi“ koja će se održati u...

Više...

Dr. Huić primila je “ISPOR Distinguished Service Award”

Dr. Huić primila je “ISPOR Distinguished Service Award”

Pomoćnica Ravnatelja u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, 2. studenog 2016. u Beču, primila je “ISPOR Distinguished Service Award...

Više...

3. Edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove: Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira edukacijski tečaj koji će se održati u utorak 6. prosinca 2016., od  9:00 do 14:00 sati u Hrvatskom...

Više...

Održan 2. edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove: Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

Dana 28. listopada 2016. godine u prostorijama KB Dubrava, Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi organizirala je edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove „Standardi kvalitete...

Više...

Edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove, Standardi kavalitete zdravstvene zaštite

Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije je u okviru edukacijskog programa – tematskog ciklusa edukacijskih tečajeva povezanih sa Standardima kvalitete zdravstvene zaštite za bolničke zdravstvene ustanove, organizirala 1.  edukacijski tečaj...

Više...

Zapaženo sudjelovanje Agencije na Hospital Days 2016

Pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i uz Britansko Veleposlanstvo kao posebnog pokrovitelja, u Zagrebu je 29. i 30. rujna 2016. godine u prostorima Hypo centra održana već peta po redu Hospital Days konferencija, stručni skup...

Više...

Stranice