18 . Postotak operativnih zahvata izvedenih uz primjenu sigurnosne liste provjere

18.1. DEFINICIJA
Udio kirurških zahvata u kojima sudjeluje više od dva zdravstvena radnika, a pri čijem izvođenju je pravilno ispunjena sigurnosna lista provjere za kirurške zahvate u odnosu na sveukupan broj kirurških zahvata u određenom vremenskom razdoblju.
 
18.2. ZNAČENJE
Primjena sigurnosne liste provjere za kirurške zahvate značajno poboljšava ishod operativnog zahvata i sigurnost pacijenata.
 
18.3. BROJNIK
Ukupan broj operacija izvedenih uz pravilno ispunjenu listu provjere za kirurške zahvate.
 
18.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj kirurških zahvata.
 
18.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Ne odnosi se na kirurške zahvate gdje sudjeluje manje od dva zdravstvena radnika.
 
18.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
18.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
18.8. DIMENZIJA KVALITETE 
Klinička učinkovitost, sigurnost pacijenata. 
 
18.9. POŽELJNA RAZINA
100 %. 
 
18.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
18.11. LITERATURA 
1. World Health Organization. Implementation manual WHO surgical safety checklist 2009. Safe surgery saves lives. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Dostupno na URLA adresi:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598590_eng.pdf.
2. Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Surgical Checklist. Dostupno na URL adresi: http://www.zdravstvo-kvaliteta.org/novi/.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo