28 . Postotak pacijenata sa šećernom bolesti s vrijednostima HbA1c do 7 %

28.1. DEFINICIJA
Udio pacijenata sa šećernom bolesti s vrijednostima HbA1c nižim od 7 % u ukupnom broju pacijenata sa šećernom bolesti u određenom vremenskom razdoblju.
 
28.2. ZNAČENJE
Šećerna bolest je kronična bolest čije nuspojave uzrokuju značajna popratna oboljenja, narušavaju kvalitetu života i smanjuju životni vijek. Terapijske i higijensko dijetetske mjere te životne navike i stavovi mogu održati glikemiju u prihvatljivom rasponu. 
 
28.3. BROJNIK
Broj pacijenata sa šećernom bolesti s vrijednostima HbA1c do 7 % upisanih kod doktora opće/obiteljske medicine (u najmanje dvije godišnje kontrole).
 
28.4. NAZIVNIK
Ukupni broj pacijenata sa šećernom bolesti upisanih kod doktora opće/obiteljske medicine. 
 
28.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti s akutnim glikemijskim incidentom.
 
28.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Prema tipu dijabetesa i spolu.
 
28.7. IZVOR PODATAKA
Registri kroničnih bolesti doktora opće/obiteljske medicine. 
 
28.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
28.9. POŽELJNA RAZINA
Više od 8 0%.
 
28.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
28.11. LITERATURA
1. Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma. Smjernice Njemačkog dijabetološkog društva koje je prihvatilo Društvo za dijabetes i poremećaje metabolizma 2009. godine. 
Dostupno na URL adresi: http://www.hlz.hr/smjernice/HDDijabetes.pdf.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Spec. obiteljske (opće) medicine