21 . Preživljenje pacijenta nakon transplantacije bubrega

21.1. DEFINICIJA 
Preživljenje pacijenata nakon (neselektivne) transplantacije bubrega izraženo u postocima u određenom vremenskom razdoblju.
 
21.2. ZNAČENJE
Pokazatelj za procjenu kvalitete odabira i predtransplantacijske pripreme kandidata za transplantaciju i kvalitete poslijetransplantacijskog praćenja i liječenja. Dinamički se može pratiti porast ili pad kvalitete transplantacijskog programa pojedine bolničke zdravstvene ustanove ili države tijekom vremena.  
 
21.3. BROJNIK
Svi živi transplantirani pacijenti nakon 1 godine, odnosno 5 godina.
 
21.4. NAZIVNIK
Sve transplantacije bubrega u periodu od 1 godine, odnosno 5 godina. 
 
21.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA 
Pacijenti s odbačenim presatkom.
 
21.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Odvojeno vođenje podataka za preživljavanje kroz 1 i 5 godina.
 
21.7. IZVOR PODATAKA 
MZSS, Registar transplantiranih i Ured nacionalnog koordinatora za transplantaciju.  
 
21.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
21.9. POŽELJNA RAZINA
Najmanje 90 % nakon godinu dana, a 85 % nakon 5 godina.
 
21.10. PRIMJEDBE
Nema. 
 
21.11. LITERATURA
1. Collaborative Transplant Study. ABO incompatible kidney transplants. Newsletter 2005;2. 
Dostupno na URL adresi: www.ctstransplant.org/public/newsletters.shtml#2005. 
2. Cohen B, Smits JM, Haase B, Persijn G, Vanrenterghem Y, Frei U. Expanding the donor pool to increase renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(1):34-41. 
3. Opelz G, Dohler B. Multicenter analysis of kidney preservation. Transplantation 2007; 83(3):247-53. 
4. Opelz G, Dohler B. Effect of human leukocyte antigen compatibility on kidney graft survival: comparative analysis of two decades. Transplantation 2007; 84(2):137-43.
5. Maier-Kriesche HU, Schold JD. The impact of pretransplant dialysis on outcomes in renal transplantation. Semin Dial 2005; 18(6):499-504. 
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo