27 . Rano otkrivanje raka debelog crijeva

27.1. DEFINICIJA
Postotak osoba koje su se odazvale pozivu u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u određenom vremenskom razdoblju.
 
27.2. ZNAČENJE
Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rak debelog crijeva drugi je najčešći oblik raka u muškaraca (iza raka pluća) i žena (iza raka dojke), a u ukupnoj incidenciji raka obuhvaća 15 % muškaraca i 13 % žena. Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Hrvatskoj u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006. – 2011., koja, među ostalim, sadržava i odrednice o prevenciji i ranom otkrivanju raka. Program je u skladu s Rezolucijom o prevenciji i kontroli karcinoma (SZO). Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva znatno pridonosi poboljšanju zdravlja populacije jer se preventivnim mjerama otkrivaju zloćudni tumori debelog crijeva u ranom i ograničenom stadiju, u stadiju tzv. predmalignih lezija ili ranih karcinoma, kad su izgledi za izlječenje veliki. Programom je obuhvaćena ukupna ciljna populacija, a svi građani moraju imati jednaku mogućnost sudjelovanja u programu probira. 
 
27.3. BROJNIK
Broj zaprimljenih stolica.
 
27.4. NAZIVNIK
Broj poslanih poziva na rano otkrivanje raka debelog crijeva i slanje stolice.
 
27.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Svi pozivi vraćeni na adrese Zavoda za javno zdravstvo, uključujući nepoznate ili neodgovarajuće adrese i umrle osobe u određenom razdoblju.
 
27.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Regulirano Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka debelog crijeva.
 
27.7. IZVOR PODATAKA
Retrospektivno iz podataka koje prati HZJZ. 
 
27.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost.
 
27.9. POŽELJNA RAZINA
Više od 50 % odziva.
 
27.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
27.11. LITERATURA
1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, 2007. 
2. Whynesa DK, Frewb EJ, Manghanc CM, Scholefieldd JH, Hardcastled JD. Colorectal cancer, screening and survival: the influence of socio-economic deprivation. Public health  2003; 117:389-95.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Zavod za javno zdravstvo