12 . Trajanje hospitalizacije za akutni infarkt miokarda

12.1. DEFINICIJA
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata primljenih zbog infarkta miokarda u određenom vremenskom razdoblju.
 
12.2. ZNAČENJE
Duljina boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata s utvrđenom dijagnozom infarkta miokarda ukazuje na pravovremeni prijam u ustanovu, učinkovitost provedenih mjera liječenja, poduzetih mjera njege i prevencije reinfarkta. Smanjenje broja dana boravka u ustanovi preventivno djeluje na potencijalne komplikacije zbog bolničkih infekcija i drugih rizika dužeg boravka u bolničkom okruženju. Postoje značajne razlike u duljini boravka pacijenata s infarktom miokarda između pojedinih ustanova i bilo bi poželjno ujednačiti ih. 
 
12.3. BROJNIK
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata primljenih s dijagnozom infarkta miokarda.
 
12.4. NAZIVNIK
Ukupan broj pacijenata primljenih s dijagnozom infarkta miokarda.   
 
12.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji su tijekom prvih 7 dana dobili reinfarkt, pacijenti koji su već prije liječeni od infarkta miokarda.
 
12.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Podjela obzirom na dob (do 45, 45 i više godina) i spol.
 
12.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
12.8. DIMENZIJA KVALITETE
Sigurnost, učinkovitost, primjena protokola kliničkog puta za infarkt miokarda.
 
12.9. POŽELJNA RAZINA 
Poželjna duljina boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi je do tri tjedna. 
 
12.10. PRIMJEDBE
Nema 
 
12.11. LITERATURA:
1. Clarke A, Rosen R. Length of stay. How short should hospital care be? Eur J Public Health 2001; 11(2):166-70.
2. Collins TC, Daley J, Henderson WH, Khuri SF. Risk factors for prolonged length of stay after major elective surgery. Annals of Surgery 1999; 230(2):251-9.
3. Leyland AH. Examining the relationship between length of stay and readmission rates for selected diagnoses in Scottish hospitals. IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology 1995;1 2(3-4):175-84.
4. Black D, Pearson M. Average length of stay, delayed discharge, and hospital congestion. A combination of medical and managerial skills is needed to solve the problem. BMJ 2002; 325:610-1. 
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo