22 . Ubodni incidenti

22.1. DEFINICIJA
Učestalost prijavljivanja ubodnih incidenata (na iglu ili posjekotina oštrim predmetom koji je kontaminiran krvlju ili nekom drugom tjelesnom tekućinom/tkivom pacijenta) među zdravstvenim radnicima izražena u postocima u određenom vremenskom razdoblju.
 
22.2. ZNAČENJE 
Prema literaturnim podacima 1 – 6 % zdravstvenih radnika godišnje izloženo je ubodnom incidentu. Broj ubodnih incidenata varira od 6/100 popunjenih postelja godišnje u Australiji (1995. do 1998.) do oko 30/100 u SAD-u (1995. do 2001.) (NaSH i EPINet). Hrvatska se ubraja u zemlje s niskom prevalencijom kronične infekcije HBV-om, kao i HCV-om i HIV-om. Za područje zemalja zapadne i srednje Europe, kamo spada i Hrvatska, godišnji postotak izloženosti zdravstvenih radnika kontaminiranim oštrim predmetima je otprilike 1,1 % (za HCV je 0,3 %, HBV 0,7 % i HIV 0,2 %). Perkutane ozljede mogu izložiti zdravstvene radnike ozbiljnim i potencijalno fatalnim krvno prenosivim bolestima. Ozljede oštrim predmetima prvenstveno su udružene s profesionalnom transmisijom virusa hepatitisa B (HBV) (6 – 30 %), virusa hepatitisa C (HCV) (3 – 10 %) i virusa humane imunodeficijencije (HIV) (< od 0,3 %), ali i transmisijom više od 20 različitih patogena. I u slučajevima kada nije prenesena bolest, emocionalni stres ozlijeđenog zdravstvenog radnika i njegove obitelji može biti ozbiljan i dugotrajan problem koji zahtijeva savjetovanje. Polovica incidenata ne prijavi se. Ubodni incidenti predstavljaju ozbiljan problem, koji se može spriječiti.
 
22.3. BROJNIK
Ukupan broj prijavljenih ubodnih incidenata.
 
22.4. NAZIVNIK
Ukupan broj zaposlenih zdravstvenih radnika s punim radnim vremenom. 
 
22.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Mukokutani dodir bez penetrirajuće ozljede u kojoj dolazi do kontakta krvi ili neke druge tjelesne tekućine/tkiva pacijenta s kožom ili sluznicom bolničkog djelatnika, ugriz pacijenta. 
 
22.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Prema dobi: do 25, 25 – 50, 50 i više godina.
Prema postupku: kirurški zahvat, uzimanje krvi, davanje injekcija, prilikom poslova čišćenja.
 
22.7. IZVOR PODATAKA
Prijava ubodnog incidenta. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija svaka zdravstvena ustanova ima obvezu prijave ubodnog incidenta MZSS. 
 
22.8. DIMENZIJA KVALITETE
Sigurnost.
 
22.9. POŽELJNA RAZINA
Smanjiti ubodne incidente za 80 %.
 
22.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
22.11. LITERATURA
1. Čivljak R, Begovac J. Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika infekcijama koje se prenose krvlju. Infektološki glasnik 2004; 24(1):33-41.
2. Čivljak R, Begovac J. Profesionalna ekspozicija zdravstvenih djelatnika infekcijama koje se prenose krvlju. Infektološki glasnik 2003; 23(4):183-8.
3. Panlilio AL, Cardo DM, Grohskopf LA, Heneine W, Ross CS. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Reccomendations for Postexposure Prophylaxis. MMWR 2005; 54 (No.RR-9):1-24. 
4. Rapiti E, Pruss-Ustun A, Hutin Y. Sharps injuries: assessing the burden of disease from sharps injuries to health-care workers at national and local levels. Geneva, WHO, 2005; 11. 
5. Trim J.C, Elliot T.S. A review of sharps injuries and preventative strategies. J Hosp Infect 2003; (53):237-42.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo