6 . Udio dolazaka u bolničku zdravstvenu ustanovu vozilom hitne medicinske pomoći unutar 12 sati od pojave simptoma

6.1. DEFINICIJA
Postotak pacijenata koji dolaze u objedinjeni hitni bolnički prijam ili hitni bolnički prijam vozilom hitne medicinske pomoći (HMP) 12 sati od pojave ili početka simptoma bolesti u određenom vremenskom razdoblju. 
 
6.2. ZNAČENJE
Pokazatelj se odnosi na dostupnost izvanbolničke HMP stanovništvu RH. Pretpostavka je da će pacijenti s vremenom prepoznavati da moraju pozvati izvanbolničku HMP, umjesto da sami organiziraju prijevoz do bolničke zdravstvene ustanove. Očekuje se porast dolazaka u hitni bolnički prijam vozilom HMP za srčane simptome, prometne nesreće i politraume. Podaci se bilježe u hitnom bolničkom prijmu kontinuirano u jedinstvenu tablicu.
 
6.3. BROJNIK
Ukupan broj dovezenih pacijenata vozilom HMP unutar 12 sati od pojave simptoma.
 
6.4. NAZIVNIK
Ukupan broj primljenih pacijenata unutar 12 sati od pojave simptoma.
 
6.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pojava ili početak simptoma izvan ili duže od 12 sati. 
 
6.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Srčani simptomi, prometne nesreće, politrauma.
 
6.7. IZVOR PODATAKA 
Medicinska dokumentacija.
 
6.8. DIMENZIJA KVALITETE 
Učinkovitost, dostupnost.
 
6.9. POŽELJNA RAZINA
80 %.
 
6.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
6.11. LITERATURA.
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/08). 
2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt razvoja sustava hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu (DEMSIPP). Dostupno na URL adresi: http://www.mzss.hr/hr/programi_i_projekti/projekt_razvoja_sustava_hitne_medicinske_pomoci_i_investicijskog_planiranja_u_zdravstvu_demsipp

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo