7 . Udio preživjelih pacijenata do prijema u bolničku zdravstvenu ustanovu kod politrauma i zastoja srca

7.1. DEFINICIJA 
Postotak pacijenata koji prežive do dolaska u hitni bolnički prijam vozilom hitne medicinske pomoći (HMP) kod politraume i zastoja srca u određenom vremenskom razdoblju.
 
7.2. ZNAČENJE 
Pokazatelj se odnosi na poboljšani ishod HMP za dva ključna parametra. Očekuje se da će udjeli preživljavanja s vremenom porasti zahvaljujući ispravnoj reorganizaciji hitne medicinske službe.
 
7.3. BROJNIK 
Ukupan broj pacijenata koji prežive do dolaska u hitni bolnički prijam zbog politraume i zastoja srca.
 
7.4. NAZIVNIK
Ukupan broj dovezenih pacijenata u hitni bolnički prijam zbog politraume i zastoja srca.
 
7.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti koji su dovezeni drugim prijevoznim sredstvom, a ne vozilom HMP.
 
7.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA 
Nema.
 
7.7. IZVOR PODATAKA 
Medicinska dokumentacija.
 
7.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost.
 
7.9. POŽELJNA RAZINA
Što viša.
 
7.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
7.11. LITERATURA
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/08). 
2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt razvoja sustava hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu (DEMSIPP). Dostupno na URL adresi: http://www.mzss.hr/hr/programi_i_projekti/projekt_razvoja_sustava_hitne_medicinske_pomoci_i_investicijskog_planiranja_u_zdravstvu_demsipp

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo