19 . Udjel carskog reza u porodima

19.1. DEFINICIJA
Učestalost carskog reza u odnosu na ukupan broj porođaja sa živorođenom djecom izražena u postocima u određenom vremenskom razdoblju.
 
19.2. ZNAČENJE
Carski rez je najčešći kirurški zahvat u razvijenim zemljama. U Europi je njegova učestalost oko 19 %, s tendencijom porasta u mnogim zemljama. On može imati brojne posljedice po zdravlje majke, može utjecati na slijedeće trudnoće i zahtijevati dodatna sredstva u zdravstvenom sustavu. Preporuka SZO jest da se učestalost kreće između 10 i 15 %, a velika je pozornost usmjerena smanjenju učestalosti carskog reza. 
 
19.3. BROJNIK
Ukupan broj porođaja provedenih carskim rezom.
 
19.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj porođaja.
 
19.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Porođaj prije 37 tjedna trudnoće, nenormalan položaj fetusa, smrt fetusa, višestruka trudnoća, stav zatkom, bolesti majke koje mogu nepovoljno utjecati na trudnoću i carski rez.
 
19.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
19.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija (operacijski list).
 
19.8. DIMENZIJA KVALITETE 
Klinička učinkovitost, sigurnost majke i djeteta, djelotvornost, odgovorno upravljanje, usredotočenost na zaštitu zdravlja majke i djeteta. 
 
19.9. POŽELJNA RAZINA
Smanjiti učestalost carskog reza na 15 % do 2014. godine. 
 
19.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
19.11. LITERATURA 
1. Betrán AP, Merialdi M, Lauer JA i sur. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2007; 21: 98-113.
2. World Health Organization. Appropriate technology for birth. Lancet 1985; 2:436-7. 
3. McCourt C, Weaver J, Statham H, Beake S, Gamble J, Creedy DK. Elective cesarean section and decision-making: a critical review of the literature. Birth 2007; 34(3):273-4.
4. Robson MS. Classification of caesarean sections. Fetal and Maternal Medicine Review 2001; 12(1)23-39.
5. McCarthy FP, Rigg L, Cady L, Cullinane F. A new way of looking at caesarean section births. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2007; 47:316-20.
6. Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing caesarean section rates: a meta-analysis. Birth 2007; 34(1):53-64.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo