3 . Vrijeme čekanja na postupak magnetne rezonancije

3.1. DEFINICIJA 
Broj dana od postavljanja indikacije do dijagnostičke pretrage.
 
3.2. ZNAČENJE
Čekanje na snimanje magnetnom rezonancijom utječe na brzinu dijagnoze bolesti, odluku o potrebi liječenja i ishod liječenja. Standard vremena čekanja kod hitnih indikacija je do 24 sata, a kod elektivnih snimanja do 18 tjedana. Predugo čekanje može prouzrokovati pogoršanje stanja bolesti, utjecati na kvalitetu života pacijenta i rezultirati lošijim ishodom liječenja zbog nepravovremene intervencije. Na vrijeme čekanja utječe organizacija zdravstvenog sustava (dostupnost i kapacitet zdravstvenih ustanova).
 
3.3. BROJNIK
Ukupan broj dana čekanja do snimanja magnetnom rezonancijom.
 
3.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj pacijenata na listi čekanja za snimanje magnetnom rezonancijom.
 
3.5. KRITERIJI  ISKLJUČENJA
Pacijenti koji prekorače dogovoreni termin snimanja zbog vlastite odluke ili komorbiditeta, pacijenti koji su odustali od pretrage te pacijenti s hitnim indikacijama.
 
3.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema. 
 
3.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija (datum upisa na listu čekanja, datum snimanja).
 
3.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, dostupnost.
 
3.9. POŽELJNA RAZINA
Što kraće vrijeme čekanja.
 
3.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
3.11. LITERATURA
1. Ministry of Health and Long- Term Care, Ontario. Health Sytem Information Management & Investment Division. Health Anylitics Branch. Dostupno na URL adresi: http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ris/docs/wait_times_for_magnetic_resonance_imaging_scans.pdf.
2. Luechinger R, Duru F, Candinas R, Boesiger, P. Safety considerations for magnetic resonance imaging of pacemaker and ICD patients. Herzschrittmachertherapie und Elektrophysiologie 2004; 15 (1):73-81. 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo