25 . Vrijeme proteklo od zaprimanja poziva u prijavno-dojavne jedinice do stizanja u OHBP ili hitni bolnički prijam

25.1. DEFINICIJA
Prosječno vrijeme proteklo od zaprimanja poziva u prijavno-dojavnu jedinicu Hitne medicinske pomoći (HMP) do dolaska tima HMP s pacijentom u objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) ili hitni bolnički prijam iskazano u minutama.
 
25.2. ZNAČENJE
Pokazatelj je dostupnosti i učinkovitosti cjelokupne hitne medicine na jednom području, dostupnosti i organizacije hitnog bolničkog prijma.
 
25.3. BROJNIK
Ukupna vremena od zaprimanja poziva u PDJ do stizanja tima u OHBP i/ili hitni bolnički prijam. 
 
25.4. NAZIVNIK
Broj izlazaka na intervenciju. 
 
25.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Nema.
 
25.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Nema.
 
25.7. IZVOR PODATAKA
Protokol o bilježenju vremena (medicinska dokumentacija) u prijavno-dojavnoj jedinici.
 
25.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, dostupnost.
 
25.9. POŽELJNA RAZINA 
80 % dolazaka u gradovima unutar 45 minuta, a u ruralnim sredinama unutar 60 minuta.
 
25.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
25.11. LITERATURA
1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt razvoja sustava hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu (DEMSIPP). Dostupno na URL adresi: http://www.mzss.hr/hr/programi_i_projekti/projekt_razvoja_sustava_hitne_medicinske_pomoci_i_investicijskog_planiranja_u_zdravstvu_demsipp.
2. Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006.- 2011. (»Narodne novine« br. 72/06).

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Zavod za hitnu medicinu
Zavod za javno zdravstvo