8 . Vrijeme provedeno u hitnom bolničkom prijemu

8.1. DEFINICIJA
Prosječno vrijeme obrade pacijenata u hitnom bolničkom prijmu od početka do završetka pregleda za pacijenta u trijažnoj kategoriji 3 u određenom vremenskom razdoblju.
 
8.2. ZNAČENJE 
Pokazatelj se odnosi na brzinu obrade pacijenta u hitnom bolničkom prijmu. Ovaj pokazatelj ukazuje na protok pacijenata kroz hitni bolnički prijam. Važan je za uvođenje novih i poboljšanje postojećih protokola obrade pacijenata, poboljšanje vođenja medicinske dokumentacije, planiranje ljudskih i ostalih sredstava.
 
8.3. BROJNIK
Vrijeme provedeno u hitnom bolničkom prijmu od početka do završetka pregleda za trijažnu kategoriju 3.
 
8.4. NAZIVNIK
Ukupan broj pacijenata trijažne kategorije 3. 
 
8.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Pacijenti u trijažnoj kategoriji 1, 2, 4 i 5.
 
8.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Pacijenti u trijažnoj kategoriji 3 prema subjektivnoj i objektivnoj procjeni pacijentove glavne tegobe.
 
8.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
8.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost.
 
8.9. POŽELJNA RAZINA  
6 sati. 
 
8.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
8.11. LITERATURA
1. Considine J, LeVasseur SA, Villanueva E. The Australasian Triage Scale: Examining emergency department nurses' performance using computer and paper scenarios.  Annals of Emergency Medicine 2004; 44(5): 516-523.
Dostupno na URL adresi: www.acem.org.au/media/policies_ans_guidelines/P06¬Aust Triage_Scale_nov_2000.pdf.
2. Australasian College of Emergency Medicine. Guidelines for the implementation of Australasian Triage Scale (ATS) in Emengency Departments, 2000. Dostupno na URL adresi: 
http://www.acem.org.au/media/policies_and_guidelines/G24_Implementation__ATS.pdf
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo