67. Skupština Svjetske zdravstvene organizacije (SZO): Intervencije u zdravstvu i proces procjene zdravstvenih tehnologija kao podrška univerzalnoj obuhvaćenosti zdravstvenom zaštitom

 

Na Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) održanoj 24. svibnja 2014. u Ženevi donesena je Rezolucija koja naglašava važnost procesa procjene zdravstvenih tehnologija (engl. HTA).

U Rezoluciji SZO prepoznaje se važnost zdravstvene politike temeljene na dokazima za razvoj zdravstvenih sustava i odlučivanje unutar istih. S obzirom da se čak 40 % ukupnog novca u sustavu zdravstva troši neracionalno, Skupština SZO upozorila je na nužnost hitnog pronalaska sustavnih i učinkovitih rješenja kako bi korištenje izvora sredstava postalo učinkovitije, a uporaba zdravstvenih tehnologija postala racionalnija. Stoga Svjetska zdravstvena organizacija navodi upravo neovisne intervencije u zdravstvu i proces procjene zdravstvenih tehnologija kao ključne mehanizme za procjenu postojećih dokaza koji bi omogućili donošenje informiranih odluka, sa svrhom racionalizacije zdravstvenog sustava.

Svjetska zdravstvena organizacija zato poziva zemlje članice na uspostavu nacionalnih sustava za postupak procjene tehnologija, odnosno na jačanje postojećih tijela.

Posebno je naglašena važnost znanstvene metodologije i transparentnosti, nužnih tijekom procesa procjene zdravstvenih tehnologija, a kako bi se pritom osigurala pouzdanost podataka i preporuka za daljnje donošenje odluka u zdravstvu temeljenih na dokazima.

SZO prepoznaje ograničenost kapaciteta za proces procjena zdravstvenih tehnologija te upozorava na važnost jačanja nacionalnih kapaciteta, jačanje regionalnih i međunarodnih mreža i suradnje u navedenim procesima. Ističe nužnost obrazovanja i usavšavanja ljudskih kapaciteta, te preporučuje razvoj nacionalnih, metodoloških smjernica i razvoj sustava nadzora.

Svjetska zdravstvena organizacija pratiti će postojeće stanje u navedenom području zemalja članica, podizati svijest o važnosti istih, poticati aktivne procese procjena zdravstvenih tehnologija, pružati tehničku potporu na svim razinama te poticati razmjenu iskustava i informacija među suradnicima.

Više na: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R23-en.pdf


Kategorija: 
Općenito
Procjena zdravstvenih tehnologija


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...