Aktivno sudjelovanje na Međunarodnom simpoziju “Accessibility to High-Value Medicines – The New Frontier?”

U Londonu je 6. prosinca 2017. održan međunarodni simpozij “Accessibility to High-Value Medicines – The New Frontier?” u organizaciji London School of Hygiene & Tropical Medicine i analytica/LASER.

Na poziv uglednih profesora prestižne znanstvene i edukativne ustanove London School of Hygiene & Tropical Medicine na području javnog i globalnog zdravstva prof. Piota (Ravnatelj ustanove i bivši izvršni direktor UNAIDS, AIDS globalnog programa SZO, voditelj Ebola znanstvenog odbora SZO) i prof. Abenhaima (bivši član Izvršnog odbora SZO, ujedno osnivač i voditelj analytica/LASER) dr. sc. Mirjana Huić, dr. med., pomoćnica ravnatelja u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije (AAZ) održala je pozvano predavanjeAccess to Highly-Innovative Therapies in CEE Countries: The Example of Croatia”.

Na simpoziju sudjelovali su i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik Ministarstva zdravstva, kao pozvani poseban gost, te Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., v.d. ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi te Jelena Matuzović, dr. med., rukovoditeljica Službe za lijekove i medicinske proizvode Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao gosti na simpoziju.

Na međunarodnom simpoziju aktivno su sudjelovali predstavnici različitih dionika na globalnoj i EU razini: predstavnici SZO, EUnetHTA, donositelja odluka, udruga bolesnika, HTA ustanova, znanstvenih ustanova te zdravstvene industrije. Putem predavanja i panel rasprava obuhvaćene su vrlo aktualne teme globalnih izazova u razvoju i dostupnosti inovativnih, vrlo skupih lijekova; HTA postupaka na EU i nacionalnoj razini te donošenja odluka i dostupnosti vrlo skupih lijekova na nacionalnim razinama Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Hrvatske i zemalja Srednje i istočne Europe te izazovima u području ciljane terapije i liječenja rijetkih bolesti. Uočene su brojne prepreke i nejednaka dostupnost inovativnim, skupim lijekovima na EU i globalnoj razini, uz posljedice na kliničke ishode bolesnika te su predloženi različiti mehanizmi za rješavanje istih. Naglašeno je načelo solidarnosti zbog omogućavanja jednakomjerne dostupnosti skupim lijekovima svim bolesnicima te potreba daljnjeg zajedničkog aktivnog djelovanja na EU i globalnoj razini zbog učinkovitog rješavanja određivanja cijena inovativnih lijekova; moguće zajedničke javne nabave; inovativni fleksibilni mehanizmi plaćanja troškova liječenja, zajedničkih procjena zdravstvenih tehnologija i prikupljana podataka na EU razini. Sukladno afričkoj poslovici - “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”-  samo zajedničkim djelovanjem svih dionika moguće je pronalaženje inovativnih rješenja za učinkovitu i jednako dostupnu zdravstvenu skrb, a na dobrobit svih bolesnika.

Pdf predavanja dostupna na linku ovdje.


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Događanja
Procjena zdravstvenih tehnologija


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...