Međunarodne aktivnosti u području HTA

Pomoćnica ravnateljice u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije (HTA) aktivno je sudjelovala na 3. sastanku  Radne skupine “HTA Network (HTAN)” u Brusselsu i prvom sastanku „ISPOR HTA Council” u Montrealu.

3. sastanak  Radne skupine “HTA Network (HTAN)”, 12. lipnja 2014., Brussels

Pomoćnica ravnateljice u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije (HTA), kao izabrani član RH - predstavnik zemalja članica EU u HTA Network – HTAN (http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/policy/network/index_en.htm) aktivno je sudjelovala na 3. sastanku  Radne skupine HTA Network (HTAN) /osnovanoj prema Članku 15. koji se odnosi na područje suradnje u procjeni zdravstvenih tehnologija (Article 15. Cooperation on health technology assessment), Europske Direktive o pravima pacijenata u pružanju zdravstvene usluge preko granica država članica (Article 15 of Directive 2011/24/EU)/, održanom 12. lipnja 2014. godine u  prostorijama Europske komisije u Brusselsu.

Osnovni cilj sastanka bio je detaljno raspraviti treće poglavlje dokumenta „Position paper“ (glavnog strateškog dokumenta HTAN). Navedeno poglavlje odnosi se na održivost i dugotrajnost HTA suradnje na europskoj razini („Chapter 3. Sustainability and implementation of HTA at EU level“).

Glavni HTAN strateški dokument bit će usvojen na 3. sastanku HTAN u Rimu, 29. listopada 2014.

ISPOR HTA Council meeting, Montreal, 1. lipnja 2014.

Pomoćnica ravnateljice u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije (HTA) aktivno je sudjelovala na prvom sastanku „ISPOR HTA Council” (http://www.ispor.org/councils/HTAC.asp) koji se održao 1. lipnja 2014. u Montrealu. Na navedenom sastanku dr. Huić aktivno je sudjelovala kao Co-Chair ISPOR HTA Round Table Europe, uz prezentaciju sadašnjih mogućnosti i izazova na području HTA u Europi.


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Procjena zdravstvenih tehnologija


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...