Održan 2. edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove: Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

Dana 28. listopada 2016. godine u prostorijama KB Dubrava, Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi organizirala je edukacijski tečaj za bolničke zdravstvene ustanove „Standardi kvalitete zdravstvene zaštite“.

Svrha edukacijskog tečaja bila je jačanje znanja i iskustva za provođenje zahtjeva standarda kvalitete zdravstvene zaštite.

Edukacijski tečaj održale su prof. dr.sc. Jasna Mesarić, pomoćnica ravnatelja Službe za kvalitetu i edukaciju i Carmen Hadžić-Kostrenčić mag. pharm., viša savjetnica Službe za kvalitetu i edukaciju.

Polaznici su upoznati sa standardima kvalitete:

 Skupina standarda 8 – „Unutarnji nadzor“ i primjerima iz prakse bolničkih ustanova (KBC Zagreb, KBC Rijeka, KB Dubrava, OB „dr Ivo Pedišić“ Sisak);

Skupina standarda 2 – „Sigurnost pacijenata i osoblja“ i načinima unaprjeđenja kvalitete u bolnicama temeljeno na rezultatima izvješća uz primjere iz prakse bolničkih ustanova (KB Dubrava, KBC Rijeka, OB „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica, Županijska bolnica Čakovec).

 


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Događanja


Najnovije vijesti

Nusinersen (Spinraza) u liječenju bolesnika sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA)

Na zamolbu Ministarstva zdravstva u srpnju 2017. izrađeno je hitno izvješće o lijeku nusinersenu...


Stručni skup Tribina - Obilježavanje završetka provedbe audita u 28 bolničkih zdravstvenih ustanova

Stručni skup  Tribina - Obilježavanje završetka provedbe audita u 28 bolničkih...


17. rujna obilježava se Međunarodni dan sigurnosti pacijenta

17. rujna obilježava se Međunarodni dan sigurnosti pacijenta, više na...


Simpozij „Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – Europski pogledi“

U Biogradu na moru od 25. - 27. svibnja 2017. je održan simpozij „Poboljšanje kvalitete...


Radionica Praćenje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama...

Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije organizira 11. srpnja 2017....