Održan stručni skup Indicators as a tool for managing and quality improvement in healthcare

 

Ministar zdravlja prim. Siniša Varga otvorio je međunarodni stručni skup Indicators as a tool for managing and quality improvement in healthcare koji se održao 20.03.2015. godine u organizaciji Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a  u okviru projektnih aktivnosti mehanizma razmjene i iskustva projekta European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (Europska mreža za sigurnost pacijenta i kvalitetu zdravstvene skrbi) – PaSQ.

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi voditelj je Radnog paketa 2: WP2 Dissemination. Projekt je financiran od strane Zdravstvenog programa Europske Unije (Health Programme of the European Union) kojemu je cilj poboljšanje sigurnosti bolesnika i kvalitete zdravstvene skrbi kroz stvaranje zajedničke platforme za razmjenu znanja i iskustva.

Na skupu su uvaženi gosti predavači iz Danske i Njemačke prezentirali dobru praksu i iskustva u području pokazatelja (indikatora) kao alata za upravljanje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Stručni skup održan je u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Indikatori i pokazatelji
Kvaliteta


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...