Prvi rezultati za pokazatelje sigurnosti pacijenata u bolničkim zdravstvenim ustanovama za 2013. godinu

U toku 2013. godine Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu (u nastavku Agencija) je temeljem svojih nadležnosti provodila prikupljanje podataka bolničkih zdravstvenih ustanova (BZU) o pokazateljima sigurnosti pacijenata (ostalim neželjenim događajima).

Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11) utvrđuje ukupno 9 skupina standarda kvalitete zdravstvene zaštite i način njihove primjene. Skupina standarda 2 definira SIGURNOST PACIJENATA I OSOBLJA uključujući 13 pokazatelja sigurnosti pacijenata (ostalih neželjenih događaja). Bolnička zdravstvena ustanova mora pratiti njoj primjenjive pokazatelje i svakih šest mjeseci dostaviti izvješće Agenciji.

POKAZATELJOZNAKA
Bolnička smrtnost za infarkt miokardaPSP#1
Bolnička smrtnost za moždani udarPSP#2
Bolnička smrtnost za akutni pankreatitisPSP#3
Poslijekirurška infekcija ranePSP#4
Nedostatna higijena rukuPSP#5
Poslijekirurška plućna embolijaPSP#6
Poslijekirurško krvarenje ili hematom PSP#7
Nadzor neželjenih nuspojava lijekova PSP#8
Opstretička trauma - vaginalni porod bez instrumentaPSP#9
Poslijekirurški prijelom kukaPSP#10
Pad u bolničkoj zdravstvenoj ustanoviPPS#11
Dekubitalni ulkusPSP#12
Nuspojave liječenja psihozaPSP#13

Prema definiciji navedenoj u Pravilniku Neželjeni događaj jest šteta nanesena lijekom ili nekom drugom intervencijom, kao što je kirurški zahvat; primjeri: bolnička infekcija, poslije-operacijska infekcija rane, poslije-operacijska plućna embolija, pogreške u primjeni lijekova, anesteziološki događaj, dekubitalni ulkus, pad s kreveta).

Vrsta podataka koji su dostavljeni bila je u skladu s Priručnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (rujan, 2011).

Bolničke zdravstvene ustanove koje su dostavile nepotpune ili nekonzistentne podatke nisu uključene u analizu.

U analizi pokazatelja korišteni su cjeloviti podaci kako su ih bolnice dostavile bez intervencije u sadržaj podataka. 

Ova prva analiza pokazatelja sigurnosti pacijenata za 2013. godinu pokazuje u kojim dijelovima praćenja pokazatelja su BZU imale problema, koje dijelove opisnih lista pokazatelja je potrebno doraditi te čini podlogu za planiranje edukacije i unapređenja praćenja pokazatelja.


Kategorija: 
Sigurnost
Indikatori i pokazatelji
Kvaliteta


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...