Radionica - Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice radionicu  „ Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi“ koja će se održati u utorak 31. siječnja 2017. od  11:00 do 16:00 sati u Specijalnoj bolnici Krapinske toplice, Plava dvorana, Gajeva 2, Krapinske Toplice.

Radionica je namijenjena djelatnicima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i drugim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju.

Svrha: Jačanje kapaciteta u uspostavljanju sustava kvalitete u bolnici i jačanje suradnje s Agencijom.

Program je dostupan ovdje.

Sudjelovanje je bez kotizacije i biti će bodovano prema Pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore fizioterapeuta.

Prijave za radionicu primaju se do 25. siječnja  2017.

Za dodatne informacije obratite se na e-adresu: kvaliteta.edukacija@aaz.hr ili telefon Službe za kvalitetu i edukaciju: 01 5625 622, 01 6463 003.


Kategorija: 
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Kvaliteta


Najnovije vijesti

Edukacijski tečaj "Primjena standarda kvalitete zdravstvene zaštite u bolničkoj zdravstvenoj...

Agencija - Služba za kvalitetu i edukaciju i Klinički bolnički centar Zagreb - Odjel za...


Održan edukacijski tečaj "Vanjsko vrednovanje kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi"

Dana 29. siječnja 2018. godine održan je edukacijski tečaj na temu „Vanjsko vrednovanje...


Edukacijski tečaj „Vanjsko vrednovanje kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi“

Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije, u okviru edukacijskog programa organizira u suradnji s...