Regionalna radionica Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Služba za kvalitetu i edukaciju, u nastavku edukacijskog programa, organizira u suradnji sa Županijskom bolnicom Čakovec, Općom bolnicom Bjelovar, Općom bolnicom „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Općom bolnicom Varaždin i Općom bolnicom Virovitica regionalnu radionicu „Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi“ koja će se održati u srijedu 01. ožujka 2017., od  11:00 do 16:00 sati u Županijskoj bolnici Čakovec, Ul. Ivana Gorana Kovačića 1E, Čakovec

Radionica je namijenjena djelatnicima Županijske bolnice Čakovec, Opće bolnice Bjelovar,  Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica; Opće bolnice Varaždin i Opće bolnice Virovitica.

Svrha: Jačanje kapaciteta u uspostavljanju sustava kvalitete u bolnici i jačanje suradnje s Agencijom.

Program je dostupan ovdje .

Sudjelovanje je bez kotizacije i biti će bodovano prema Pravilnicima Hrvatske liječničke komore i  Hrvatske komore medicinskih sestara.

Prijave za radionicu primaju se do 27. veljače  2017.

Za dodatne informacije obratite se na e-adresu: kvaliteta.edukacija@aaz.hr ili telefon Službe za kvalitetu i edukaciju: 01 5625 622, 01 6463 003.


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Kvaliteta