Stručni skup u okviru projekta PaSQ: Indicators as a tool for managing and quality improvement in healthcare

 

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi organizira stručni skup Indicators as a tool for managing and quality improvement in healthcare u okviru mehanizma razmjene znanja i iskustva projekta PaSQ (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, Joint Action).

Konferencija će se održati 20. ožujka 2015.godine u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Program stručnog skupa dostupan  je ovdje

Molimo da svoj dolazak potvrdite putem registracije dostupne na poveznici.

Sudjelovanje na stručnom skupu je bez kotizacije i biti će bodovano prema pravilnicima strukovnih komora.

Sudionici će dobiti PaSQ certifikat o sudjelovanju.

 


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Indikatori i pokazatelji
Kvaliteta


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...