Alektinib kao monoterapija za prvu liniju liječenja odraslih bolesnika s uznapredovalim, ALK-pozitivnim karcinomom pluća ne-malih stanica (engl. Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)/: Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA) ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 22/2018

Prilagodba EUnetHTA JA3 zajedničke procjene zdravstvene tehnologije “Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)”, Project ID: PTJA03 (http://eunethta.eu/outputs/wp4-ptja03-alectinib-alecensa-monotherapy-first-line-treatment-adult-patients-alk-positive-a), na nacionalnu razinu

Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije aktivno je sudjelovala kao ko-autor u međunarodnoj procjeni (EUnetHTA JA3, WP4) relativne kliničke učinkovitosti i sigurnosti zdravstvene tehnologije, lijeka alektiniba (Alecensa©) kao monoterapije za prvu liniju liječenja odraslih bolesnika s uznapredovalim, ALK-pozitivnim karcinomom pluća ne-malih stanica.

Dokument završne procjene “Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)”, objavljen je 22. siječnja 2018. na web stranicama EUnetHTA.

Isti se nalazi u privitku nacionalnog dokumenta.

Sukladno Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija navedeni HTA dokument prilagođen je na nacionalnu razinu, nakon službene zamolbe za procjenom zaprimljenom od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 2. ožujka 2018.

Nacionalni dokument završne procjene nalazi se na web stranicama Agencije, u Bazi procjena zdravstvenih tehnologija,

http://www.aaz.hr/hr/procjena-zdravstvenih-tehnologija/baza   i

http://www.aaz.hr/hr/zdravstvene-tehnologije/baza/alektinib-kao-monoterapija-za-prvu-liniju-lijecenja-odraslih-bolesnika.

Originalni dokument EUnetHTA: Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC), Project ID: PTJA03 pdf http://eunethta.eu/outputs/wp4-ptja03-alectinib-alecensa-monotherapy-first-line-treatment-adult-patients-alk-positive-a

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Ožujak, 2018
Na zahtjev: 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena