Brentuksimab vedotin (Adcetris) za liječenje odraslih bolesnika s relapsnim ili refraktornim oblikom CD30+ Hodgkinovog limfoma (HL) i relapsnim ili refraktornim oblikom sistemskog anaplastičnog velikostaničnog limfoma (engl. Brentuximab vedotin for treating adults with relapsed or refractory CD30-positive Hodgkin lymphoma or with relapsed or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 21/2018

Temeljem zamolbe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Dokument završne procjene nalazi se na web stranicama Agencije, u Bazi procjena zdravstvenih tehnologija,

http://www.aaz.hr/hr/procjena-zdravstvenih-tehnologija/baza  i

http://www.aaz.hr/hr/zdravstvene-tehnologije/baza/brentuksimab-vedotin-adcetris-za-lijecenje-odraslih-bolesnika-s.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Lipanj, 2018
Na zahtjev: 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena