Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja glukoze (FGM) kao osobni samostalni sustavi kod bolesnika sa šećernom bolesti liječenih inzulinom (engl. Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 23/2018

Prilagodba EUnetHTA JA3 zajedničke procjene zdravstvene tehnologije “Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin”, Project ID: OTJA08, na nacionalnu razinu

Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije aktivno je sudjelovala kao prvi autor u međunarodnoj procjeni (EUnetHTA JA3, WP4) relativne kliničke učinkovitosti i sigurnosti zdravstvenih tehnologija, medicinskih proizvoda odnosno sustava za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustava mjerenja glukoze (FGM) kao osobnih samostalnih sustava kod bolesnika sa šećernom bolesti liječenih inzulinom.

Dokument završne procjene “Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin”, Project ID: OTJA08”, objavljen je 27. srpnja 2018. na web stranicama EUnetHTA.

Isti se nalazi u privitku nacionalnog dokumenta.

Navedeni HTA dokument prilagođen je na nacionalnu razinu, sukladno službenoj zamolbi za procjenom zaprimljenoj od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nacionalni dokument završne procjene nalazi se na web stranicama Agencije, u Bazi procjena zdravstvenih tehnologija,

http://www.aaz.hr/hr/procjena-zdravstvenih-tehnologija/baza   i

http://www.aaz.hr/hr/zdravstvene-tehnologije/baza/sustavi-za-kontinuirano-mjerenje-glukoze-u-realnom-vremenu-rtcgm-i .

Originalni dokument EUnetHTA: “Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin”, Project ID: OTJA08 pdf https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/07/OTJA08_CGM-real-time-and-FGM-aspersonal2c-standalone-systems-in-patients-with-diabetes-mellitus-treatedwith-insulin.pdf

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Kolovoz, 2018
Na zahtjev: 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena