Sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) klinički pokazatelji kvalitete su sredstva mjerenja u obavljanju zdravstvenih postupaka određenih vrijednostima koje služe za prikazivanje rezultata tih postupaka.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnik moraju svakih šest mjeseci dostaviti izvješće o pokazateljima kvalitete Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.


1. Vrijeme čekanja na totalnu endoprotezu kuka

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

2. Vrijeme čekanja na ekstrakapsularnu ekstrakciju leće

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

3. Vrijeme čekanja na postupak magnetne rezonancije

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

4. Vrijeme čekanja na kemoterapiju

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

5. Vrijeme čekanja na radioterapiju

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

8. Vrijeme provedeno u hitnom bolničkom prijemu

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

9. Trajanje hospitalizacije za akutni pankreatitis

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

10. Trajanje hospitalizacije za laparoskopsku kolecistektomiju

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

11. Trajanje hospitalizacije za carski rez

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

12. Trajanje hospitalizacije za akutni infarkt miokarda

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

13. Trajanje hospitalizacije za moždani udar

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

14. Trajanje hospitalizacije za ugradnju endoproteze kuka

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

15. Neplanirani ponovni prijem u bolničku zdravstvenu ustanovu unutar 30 dana

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

16. Neplanirana reoperacija ili neplanirani povratak u operacijsku dvoranu

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

17. Iskorištenost operacijskih sala

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

18. Postotak operativnih zahvata izvedenih uz primjenu sigurnosne liste provjere

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

19. Udjel carskog reza u porodima

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

20. Preživljenje presatka kod transplantacije bubrega

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

21. Preživljenje pacijenta nakon transplantacije bubrega

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

22. Ubodni incidenti

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

23. Postotak otpuštenih pacijenata uz otpusno pismo

Bolničke zdravstvene ustanove, Trgovačko društvo

26. Rano otkrivanje raka dojke

Zavod za javno zdravstvo

27. Rano otkrivanje raka debelog crijeva

Zavod za javno zdravstvo

30. Procijepljenost djece

Spec. obiteljske (opće) medicine, Spec. pedijatrije, Spec. školske medicine

Stranice