Prema Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11) zdravstvene ustanove bile su obvezne svaka tri mjeseca dostaviti izvješće Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi o praćenju neočekivanih neželjenih događaja.
 
Neočekivani neželjeni događaji su:
 • Kirurški zahvat proveden na pogrešnom pacijentu
 • Kirurški zahvat proveden na pogrešnom dijelu tijela
 • Instrument ili predmet ostavljen na mjestu kirurškog zahvata koji zahtjeva dodatni zahvat ili dodatni postupak
 • Transfuzijska reakcija zbog ABO nekompatibilnosti
 • Smrt, koma ili teško oštećenje zdravlja zbog pogrešne farmakoterapije
 • Smrt majke ili teško oboljenje povezano s porodom
 • Otmica novorođenčeta
 • Otpust novorođenčeta pogrešnoj obitelji
 • Smrt ili trajni invaliditet zdravog novorođenčeta porođajne težine veće od 2500 grama, koja nije povezana s urođenim oboljenjem
 • Jaka neonatalna žutica (bilirubin > 513 µmol/L)
 • Samoubojstvo ili pokušaj samoubojstva u zdravstvenoj ustanovi i trgovačkom društvu ili unutar 72 sata od otpusta
 • Radioterapija pogrešne regije tijela
 • Radioterapija s dozom 25% iznad planirane doze