Prema Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11) zdravstvene ustanove obvezne su svakih šest mjeseci dostaviti izvješće ministarstvu i Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi o praćenju Pokazatelja bolesnikove sigurnosti odnosno o sstalim neželjenim događajima.
 
Ostali neželjeni događaji (pokazatelji sigurnosti pacijenta):
 • Stopa standardizirane bolničke smrtnosti,
 • Poslijeoperacijska infekcija rane,
 • Nedostatna higijena ruku,
 • Poslijeoperacijska plućna embolija ili duboka venska tromboza,
 • Poslijeoperacijsko krvarenje ili hematom,
 • Neželjene nuspojave lijekova,
 • Opstetrička trauma- vaginalni porod bez instrumenata,
 • Porođajna trauma – ozljeda novorođenčeta,
 • Poslijeoperacijski prijelom kuka,
 • Pad u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 • Dekubitalni ulkus,
 • Nuspojave antipsihotičnog liječenja.