Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi  sklopila je sa zagrebačkim Medicinskim fakultetom Ugovor o stručnoj i znanstveno – nastavnoj suradnji.

Predmet ovog Ugovora je stručna i znanstveno–nastavna suradnja...

Više...

Agencija je putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije od jeseni 2013. g. aktivan partner u europskom FP7 projektu: “European-Study on Quantifying Utility of Investment in Protection from Tobacco...

Više...

U okviru European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ) aktivnosti mehanizma razmjene, NCPHA Bulgaria Patient Safety Project Team organizira webinar pod nazivom „New technologies in dental care, radiotherapy and gynaecology...

Više...

Sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11), Agencija je izradila Obrazac za prikupljanje podataka o neočekivanim neželjenim događajima za razdoblje od siječnja...

Više...

Kirurška kontrolna lista (Surgical Checklist WHO) je standard kvalitete. Agencija je pokrenula sustavno uspostavljanje ove liste u cilju povećanja bolesnikove sigurnosti. Kao prvi korak, osmišljen je Upitnik čiji je cilj prikupiti informacije o...

Više...
Prema Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11) sve zdravstvene ustanove, trgovačka društva i privatni zdravstveni radnici moraju prijavljivati neočekivane neželjene...
Više...

Stranice