Obrazac OB-AAZ-EAS-01.1 kreiran je za provedbu postupka evaluacije hrvatskih akreditacijskih standarda (Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11)), a u svrhu validacije...

Više...

U sklopu kontinuirane izobrazbe medicinskih sestra o sustavu kvalitete u zdravstvu, 07. prosinca 2012. godine održat će se radionica "Medicinska sestra u sustavu kvalitete", u Hrvatskoj komoru medicinskih sestara....

Više...

Hrvatska Udruga inovativnih proizvođača lijekove (CARPC) organizator je prve međunarodne konferencije „Inovativna zdravstvena inicijativa”, pod pokroviteljstvom Prof. dr. sc. Ive Josipovića, predsjednika Republike...

Više...

Prema Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11), zdravstvene ustanove obvezne su dostavljati izvješća o neočekivanim neželjenim događajima Agenciji za kvalitetu i...

Više...

Stranice