Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove za 2017. godinu

Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove za 2016. godinu

Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove za 2015. godinu

Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove za 2014. godinu

Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove za 2013. godinu

NAKLADNIKAgencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Planinska 13, 10000 Zagreb, www.aaz.hr
ZA NAKLADNIKANina Bončić Mijatović, dipl. iur., v.d. ravnatelja
UREDNICEizv. prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.
dr. sc. Marina Mandelsamen Perica, mag. educ. biol.
Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm.
DIZAJN NASLOVNICEBranimir Lazanja, dipl. dizajner
PRIJELOMNajlon d.o.o.
GODINA POSTAVLJANJA PUBLIKACIJE NA MREŽU2017.